Styret

Velkommen til RELE © • webmaster@rele.org 

Styret:

Styret valgt på Generalforsamlingen 2020


Styreleder: Hege Sarre-Hammer  - Lilleborg

Styremedlem: Rune Sparbo - Ecolab

Styremedlem: Svend Roar Bakkevik  - Ken 

Styremedlem: Geir Arne Hansen - Datec

Styremedlem: Michael Back  - N3zones group

Varamedlem: Stein-Erik Rønneberg  - PLS


Andre:


Sekretær: Anne-Kristin Osuldsen  - Juss Pluss Regnskap

Webansvarlig: Thomas A. Sagen  - Libo Holding AS


Hvis du har spørsmål eller saker til styret, vennligst send disse via sekretariatet: post@rele.org