Messe

Velkommen til RELE © • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser i Norge.
Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

Nasjonal renholdsmesse

Planleggingen av Bygg Ren Verdi 2021 er foreløpig
satt på vent som følge av corona pandemien.


Det er NFSR, Rele, NHO Service og Handel og Renholdsnytt som står bak satsningen på renholdsmesser i Norge.


Styret vil informere på nytt så snart situasjonen
rundt fremtidige messer er avklart.