Messe

Velkommen til RELE © • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser i Norge.
Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

Nasjonal renholdsmesse

Planleggingen av Bygg Ren Verdi 2021 er foreløpig
planlagt gjennomført på Kielfergen 9-11. november 2021. 


Det er NFSR, Rele, NHO Service og Handel og Renholdsnytt som står bak satsningen på renholdsmesser i Norge.


Styret vil informere på nytt så snart situasjonen
rundt fremtidige messer er avklart.