RELE dekker kostnader for en person fra hver medlemsbedrift.

Vi håper at alle våre medlemmer ønsker å delta på både på den faglige og sosiale delen av programmet.

Det oppfordres til å delta med flere personer og RELE sponser kr 2000,- av utgiftene for inntil ytterligere to ekstra deltakere per medlemsbedrift.

Påmeldingsfrist 7.april

Innkalling til generalforsamling kommer senere og det vil være mulig å delta på denne via Teams (gjelder kun for generalforsamlingen)

Hilsen Styret

Invitasjon Workshop 1-2 juni 2022

Son Spa – Hollandveien 30, 1555 Son

Last ned programmet her