I-team er en global familie av innovative forhandlere og distributører som er dedikert til å levere intelligente, praktiske og høykvalitets rengjøringsmaskiner, produkter og verktøy til bransjen. Med store suksesser som i-mop, i-vac og mer, er vi i stand til å koble sammen og spre vår glede for og med rengjøring over hele verden. Vi er ett team, med samme drøm. i-team oppgraderer ikke bare eksisterende maskiner, vi ønsker å forandre og forenkle hele rengjøringsprosessen. Hvor enn det er et problem kjent for rengjøreren, ønsker vi å kunne tilby en løsning som er en genuin forbedring for alle involverte parter. Med et nøkkelfokus på brukervennlighet og design for brukeren, og god ytelse og holdbarhet for eieren. Våre produktidéer og inspirasjon kommer rett fra arbeidsstyrken. Vår ekspertise, kunnskap og involvering i bransjen ble ikke bare konstruert, den oppstod fra behovene og tilbakemeldingene fra sluttbrukerne.

 https://i-teamnorway.no/