Renholdsmesser i Norge

 

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser i Norge.
Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

Nasjonal renholdsmesse

Planleggingen av Bygg Ren Verdi 2021 er foreløpig
planlagt gjennomført på Kielfergen 9-11. november 2021.

Det er NFSR, Rele, NHO Service og Handel og Renholdsnytt som står bak satsningen på renholdsmesser i Norge.

Styret vil informere på nytt så snart situasjonen
rundt fremtidige messer er avklart.

 

Konferansen Bygg Ren Verdi 2021, 9-11 November

Arrangementet har vist seg å være en viktig samlingsplass for felles bransjeutvikling og kunnskapsdeling, og er i likhet med de to fore­gående arrangementene i 2015 og 2017 og 2019, lagt til Color Lines cruice til Kiel. Bygg Ren Verdi tar sikte på å samle rundt 500 deltakere fra offentlig og privat sektor, og er åpen for alle interesserte.

I tillegg til foredragene er messen en viktig samlingsplass for deltagere og vi treffer ledere fra både offentlig og privat sektor. Etter mange måneder med isolasjon vil dette være en god mulighet til å treffe kunder, se nyheter, gjenoppbygge relasjoner og ikke minst knytte nye.

Som tidligere år vil det være mulighet til å velge mellom 3 størrelser på standen, 6, 9, eller 12 kvadratmeter. På dag 1 vil det være matservering på messedekket og tradisjonelt messe oppsett. På dag 2 vil vi oppfordre utstillere til å legge inn noen aktiviteter, demonstrasjoner, eller andre ting som kan skape aktivitet og engasjement. Rele vil på forhånd samle inn informasjoner fra utstillere og lage en konkurranse blant deltagere med fine premier som deles ut når messen avsluttes. Detaljer rundt dag 2 aktiviteter vil bli kommunisert til alle påmeldte utstillere i god tid før arrangementet.

Da ønsker vi alle leverandører velkommen og vi gleder oss til å treffe dere på Bygg Ren Verdi 9. november.