Messe

Velkommen til RELE © • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser

i Norge. Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

Nasjonal renholdsmesse

Den siste messen RELE arrangerte var Bygg Ren Verdi. 
Neste arrangement publiseres her så snart det er klart.