Hjem

Velkommen til RELE © • webmaster@rele.org 

Velkommen til RELE

Renholdprodukters Leverandørforening (RELE) ble stiftet

2. desember 1974. Foreningen søker å samle bedrifter som produserer og markedsfører produkter for den profesjonelle renholdsbransjen i Norge, og jobber på tvers i bransjen med å fremme saker som er av felles interesse for medlemmene.

Vår visjon:

"RELE skal ivareta og utvikle renholdsbransjens anseelse gjennom faglige og sosiale aktiviteter bestemt av medlemmene".

Foreningen har strenge retningslinjer i forhold til konkurranseloven, - last ned og les mer her.

RELE avholder 2 til 4 medlemsmøter i året, og er hovedarrangør for de regionale og nasjonale renholdsmessene i Norge. Foreningen samler også inn statistikk og markedstrender via nøytrale

samarbeidspartnere.

RELE er medlem av Fagråd Renhold som samler sentrale organer i bransjen, herunder NHO Service, Norsk Forening for Service og Renhold, FOBE og Forum For Sykehusrenhold.

Medlemskap kan innehas av selvstendige selskaper registrert i Norge, som markedsfører minst en av følgende produktgrupper:

 

-  Rengjøringsmaskiner

-  Rengjørings- og vedlikeholdsmidler

-  Mattesystemer

-  Renholdsteknisk programvare

-  Utstyr og rekvisita