Velkommen til RELE © 2018 • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser

i Norge. Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

RELE vil i samarbeid med NRTF, Renholdsnytt og NHO Service arrangere en ny FDV messe i 2019 under navnet

 

Bygg Ren Verdi

 

Arrangementet planlegges avholdt på båt med Color Line

onsdag 8. mai - fredag 10. mai 2019.

 

Mer informasjon vil komme senere.

Nasjonal renholdsmesse i 2019