Velkommen til RELE © 2018 • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser

i Norge. Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

RELE vil i samarbeid med NRTF og NHO Service arrangere

en ny FDV messe i 2019 under navnet Bygg Ren Verdi.

 

Arrangementet planlegges avholdt på båt med Color Line

onsdag 8. mai - fredag 10. mai 2019.

 

Mer informasjon vil komme senere.

Bygg Ren Verdi 2019