Velkommen til RELE © 2018 • webmaster@rele.org 

Renholdsmesser i Norge

RELE har lang tradisjon med å arrangere renholdsmesser

i Norge. Helt siden etableringen i 1974 har vi samarbeidet om utstillinger, messeaktiviteter og temadager, både på nasjonalt og regionalt plan.

Siste nasjonale FDV messe bla arrangert sommeren 2017

og samlet store deler av renholdsbransjen til et felles

faglig fokus.

 

Neste nasjonale messeaktivitet vil tidligst bli arrangert i 2019.

FDV-lederkonferansen